Алазан гIор (падар. Qanıx, гурж. ალაზანი) чвахизе байбихьула Хъизихъ хIукумуталъул ХIамитIа районалдасан. Нахъехун гьеб уна Азарбижан хIукуматалде, ва гьениб жубала Кор гIоргун. Алазан гIурул бассейналде авараз некIо заманалдаса нахъе ЧIар абула, гIурусаз "Закавказье" абулеб ракьал ЦIор гIадин лъала.

Алазан гIор


  1. перенаправление Шаблон:ТІинчІ