Анато́мия (от грек. ἀνα- «цІидасан; тІаса» + τέμνω «къотІула, хъвалхьуна») — биологииялъул бутІа, дагьабги баян кьуни, морфологиялъул бутІа, жинца къаркъалаялъул, организмабазул ва гьезул бутІабазул (лугбузул) гІуцІи лъазабулеб текстусазул даражаялдаса тІадехун.

Анатомияб сураталъул мисал.

ГІелму хІисабалда анатомиялъ лъазабула организмалъул къватІисеб гІуцІи гуребги жанисеб формаги къаркъалаялде гъорлъе кколел лугбузул гІуцІиги. Гьанжесеб анатомилъул гІелмуялда анатомиял препаратазул суязул микроскопиялъул кумекалдалъун кІвана лъай щвеялъул гІурхъаби ггІатІид гьаризе ва морфологияб гІелмуялъул цоги аспект — микроскопиялъулаб анатомия — батІа гьабизе. Микроскопияб анатомиялъул цІикІкІараб хурхен буго текстусазул гІелмуялъулгун (ай, гистрлогиялъулгун, грек. hystós — ххам, текстус), жинца текстусазул гІуцІиялъул, церетІеялъул къануназул ва гьабулел ишазул гІелмияб цІех-рех гьабулеб. Гьединг хурхен буго цитологиялъулгун (грек. cýtos — клетка). жинца клетка, гтелъул цебетІеялъул къанунал, гІуцІи лъазабулеб. Анатомиялъ, гистологиялъ, цитологиялъ ва эмбриологиялъ (грек. émbryon — зарраялъулъ бугеб) цадахъ гІуцІула гІаммаб гІелму — морфология (грек. morphé — форма), организмалъул формаялъул, гІуцІиялъул ва цебетІеялъул хІакъалъулъ гІелму[1].

Анатомияб цІех-рехалъул къагІидабиХисизабизе

Жакъасеб анатомиялъул гІелмуялъул буго гІезегІан кІудияб гІадамасул ва хІайваназул каркъалаялъул гІуцІиялъул цІех-рех гьабулел къагІидабазул арсенал. ЦІех-рех гьариялъул къагІидаби рарал руго цІех-рехалъул мурадазда ва масъалабазда. КъагІидабазул руго[2]:

  • бищун басрияб ва жеги жиндир кІвар бугеб къотІиялъул (препарированиялъул) къагІида, жиндалъун морфологияб анатомиялъул бутІаялъе цІар кьураб, хІалтІизабула кІудиял бутІабазул топографиялъул ва къватІисеб гІуцІиялъул цІех-рех гьабизе;
  • инъекциялъул къагІида, гІемер рентгенографиялда цадахъ, хІалтІизабула сосудазул, протоказул ва гьодорлъабазул цІех-рех гьабизе;
  • «пироговасул суял» — суял, жидедалъун текстусазул хурхеназул ва лугби цоцаде данде ккун ругеб хІалалъул хІакъалъулъ информация щолеб;
  • пластикияб реконструкция — гистология суял данде кквеялдалъун цІех-рех гьабула бугеб лага ялъуни текстусалъул реконструкция гьаби;
  • Антропометрикия (соматометрикияб) къагІида — къаркъалаялъул гІуцІиялъул гьелъул бутІабазул роцен гьабиялдалъун ва гьезул данде кквеялъул хІисаб гьабиялдалъун цІех-рех гьабизе рес кьола.

Анатомиялъул бутІабиХисизабизе

Гъвет-хералъул анатомияХисизабизе

ХІайваназул анатомияХисизабизе

ГІадамасул анатомияХисизабизе

Дандекквеялъулаб анатомияХисизабизе

Анатомиялъул терминологияХисизабизе

ХІужжабиХисизабизе

  1. . — С. {{{гьумерал}}}. — (Учебная литература для студентов медицинских институтов). — 110 000 экз.
  2. Цитированиялъул гъалатӀ:Мекъаб тег <ref>; мурад баян гьабун хъвалеб Prives2 -лъе текст бихьизабун гьечІо