Гьарри Поттер — анкьго фантазияб романалъул серия, жибги Британиялъул хъвадарухъан Дж. К. Роулингица хъвараб. Романаз бицуна Загьалъул ва сихӀруялъул Гьогвартс школаялъул цӀалдохъабилъун кколел гӀолохъанав сахӀир Гьарри Поттерил ва гесул гьудулзаби Гьермиона Грейнджерилги Рон Уизлилги гӀумруялъул хӀакъалъулъ. Аслияб сюжеталъулаб мухъ буго Гьаррилги жив хваликъавлъун лъугьинеги, СихӀруялъул вазират хӀисабалда лъалеб сахӀиразул хӀукумат тӀаса рехизеги, сахӀиразда ва маглазда (сахӀирал гурел гӀадамал) тӀад кверщелги къваригӀарав Лорд Волдемортилги къеркьеялда сверун.

1997 соналъул 26 июналда тӀоцебесеб роман, Гьарри Поттер ва Философиячиясул гамачӀ, къватӀибе бачӀаралдаса, тӀахьазе щвана кӀудиябд машгьурлъи, лъикӀаб къиматкьей ва комеррцияб битӀккей тӀолабго дунялалда. Гьез ракӀ тӀаде цӀана гӀадидаб чӀахӀиязул аудиториялъул, ва гьединго гӀолохъанал тӀахьал цӀалулезул[1]. 2018 соналъул февралалде бугеб ахӀвал-хӀалалда, тӀахьазул бичун букӀун буго 500 миллион экземпляр, гьелъ гьел тӀахьазул серия лъугьана тарихалда жаниб бищун бичун унеблъун, ва гьелъул таржама гьабун буго 80 мацӀалде[2] (авар мацӀалде таржама жеги гьечӀо). Ахирисеб ункъго тӀехьалъ цоцада хадур цун ккуна рекордал бищун ххекко ричун арал тӀахьал хӀисабалда, хасго ахириселъ, жиндир 11 миллион экземпляр Цолъарал Штатазда 24 сагӀаталда жаниб бичун араб.

СюжетХисизабизе

Цересел саналХисизабизе

Волдеморт тӀадвуссинХисизабизе

ТӀадеги хӀалтӀабиХисизабизе

ГӀаламалда тӀахьалХисизабизе

ГӀуцӀи ва жанрХисизабизе

ТемабиХисизабизе

НасабХисизабизе

БасмабиХисизабизе

ТаржамабиХисизабизе

Сериялъул ахирХисизабизе

ЖилдХисизабизе

ЩвеялХисизабизе

Маданияб асарХисизабизе

Коммерцияб битӀккейХисизабизе

ШапакъаталХисизабизе

РесепцияХисизабизе

Адабияб критикаХисизабизе

ЖамгӀияб асарХисизабизе

АдаптацияХисизабизе

ФильмалХисизабизе

ХӀаялХисизабизе

Аудио-тӀахьалХисизабизе

Спин-офф асаралХисизабизе

АтракционалХисизабизе

Гьарри Поттерил сахӀираб дунялХисизабизе

Гьарри Поттер гьавиХисизабизе

ХӀужжабиХисизабизе

  1. Allsobrook, Dr. Marian. Potter's place in the literary canon, BBC News (18 June 2003).
  2. The Pottermore News Team. 500 million Harry Potter books have now been sold worldwide, Pottermore (1 February 2018).

РегӀелалХисизабизе