Ко́нсуллъи — ккола пачалихъалъул къватІисел бугьеназул тадбирал тІуралеб идара, цогидаб пачалихъалъул ракьалда жиб букІунеб. Консулас ишал тІуралел мухъал ва гьесул чІейбугеб бакІ бихьизабула кІиябг пачалихъалда гьоркьор хъварал къотІи-къаяз. Консуллъиялъул хІукъукъаздаса ва батІа бахъияздаса ккола: жиндирго пачалихъалъул байрахъгун герб загьир гьаби; консуллъиялъул мина жибго жиндаго чІараб букІин; магъалоялдаса эркен гьабун букІин; консуллъиялъул архивазда хъвангутІи; клнсуллъиялъ жиндирго хІукуматалъулгун, дипломатияб вакиллъиялъулгун ва гьебго пачалихъалъул цогидал консуллъиялъулгун бухьенал эркенго гьари, бокьараб бухьеналдалъун, ричІчІуларел шифрабаздалъун ва дипломатиял ва консуллъиялъулал хехал почабаздалъун.

Нидерландазул Санкт-Петербургалда бугеб генералияб консуллъи

Консуллъиялъул илчилъиялдаса батІалъиХисизабизе

Илчилъиялъ тІоцебесеб иргаялда тІорала сиясиял ишал (жиб жаниб бугеб пачалихъгун кІалъа-басай, гьеб пачалихъалъул хІакъалъулъ магІлуматал ракІари), консуллъиялъин абуни бухьен гьабула бакІалъул тІалъиялъулгун, жодорго ватІанчагІазул хъулухъал тІорала, къануналда рекъон гьезул ишкалал тІорала, гьезие заман арал хисун цІиял паспортал, нотариалиял документал, справкаби ва гь.ц. кьола, гьединго консуллъиялъ тІорала къватІисел пачалихъазул ватІанчагІазе жодорго пачалихъалде рачІине визабазул суалалги.

Генералияб консуллъиХисизабизе

ХІурматияб консуллъиХисизабизе

 
АЦШялъул ва КІудабритІаниялъул Екатеринбургалда бугеб генералияб консуллъи


Балагье гьедингоХисизабизе


Халип:Халкъаздагьоркьосеб хІукъукъ