МасихІ гьави яги ГІиса гьави (гІур. Рождество́ Христо́во) — ккола насраниязул гІидаздаса цояблъун, Марям ГІазраица МасихІ гьавураб къо кІодо гьабиялъул мурадалда тІобитІулеб.

Москваялда МасихІ гьавураб къо кІодо гьаби

Гьеб ккола насраниязул аслиял байрамлъун ва гьеб кІодо гьабула МасихІ гьавиялъул кІал кквеялъул 40-го кІал ккун хадусеб къоялъ. Байтул Макъдисалъул, ГІурусазул, Гуржиязул, Сербазул православияял килисабаз, ва гьединго Украиналъул греказулгун-католиказул килисаялъ гьеб кІодо гьабула 25 декабралъ (7 январалъ) юлианияб календаралда рекъон. КъустІантІиниялъул ва хутІарал православиял килисабаз кІодо гьабула 25 декабралъ цІиябюлианияб календаралда рекъон.

СсылкабиХисизабизе

Халип:Насраниязул гІидал Халип:МасихІ гьави