Перевал.png


МугӀрузул габурлъи яги ГабурлъимугІрузул рахсида гьоркьоб, гІодобе ккараб бакІ. ЦІакъго гъваридго гІодобе ккараб, гъваридал, транспорталъе кІвар бугел мугІрузул габурлъабазде абула мугІрузул нух — абун.

Габурлъабазул классификацияХисизабизе

Габурлъабазул цІаразул гІелмуХисизабизе

БакътІерхьул Кавказалъул габурлъабазул сурталХисизабизе


ХІужабиХисизабизе

ИццалХисизабизе