Сура Ал-ФатихІа

<table class="infobox " style="text-align:center; " data-name="Ал-Фа́тихІа — الفاتحة"> Sura1.pdf

ГІараб текст

Рагьулеб АлхІам Маккаялъулаб 5 Статистика 1 7 1 1 1 29 139 QuranAcademy.org
IslamNews.ru


Ал-Фа́тихІа (гІар. الفاتحةРагьулеб) — Къуръаналъул тІоцебесеб сура.

Сура букІана рештІун Маккаялда ва гьелда жаниб буго 7 аят.

ФатихІа буго бусурбабазда гьоркьо бищунго тІибитІараб сура, жиб жиж-жиб какда, жиб-жиб ракагІаталда цІалулеб.

ТекстХисизабизе

  Жив ГурхІулев, гурхІел гІаммав, Аллагьасул цІаралдалъун.  

Кинабниги рецц Аллагьасе буго — гІаламалъул БетІергьанлъун вугев,   Дунялалда киназдаго, ахираталда муъминасда гурони гурхІуларев,   Къиямасеб Къоялъул БетІергьанлъун Жив вугев!   ЦохІо Дуе буго Аллагь нижеца лагълъи гьабулеб ва гІицІго Дудасан буго квербакъиги тІалаб гьабулеб:   Дуца ниж битІараб нухде тІоритІе,   Дуца жидее кІудиял нигІматал кьуразул нухде тІоритІе, жидеда Дур ццим бахъарал ва жал къосаразул нух гуреб.

Къуръан 1:1—7 (Сасикьа ГІабдурахІим)
 
  1. перенаправление Шблон:

ХІужабиХисизабизе

Цебесеб: Сура — Сура 1ГІараб текст Хадусеб: Сура Ал-Бакъара