Хвел буго организм кколел киналниги билогиял функциял нахъчӀваларехъин гьоркьоса къотӀи.[1] ГӀадалнах хвей цо-цо хӀалтӀизабула хвелалъе юридикияб баян кьей хӀисабалда.[2] БукӀараб оранизмалъул хутӀел байбихьула гьеб хун хадуб туризе. Хвел буго жиндаса рорчӀизе рес гьечӀеб, универсалияб процесс, жиб палхӀасил киналниги организмабазда лӀугьунеб.

Инсанасул гвангвара кибго хӀалтӀизабула хвелалъул симбол гӀадин
Хвелалъул статуя, инсанасул скелет гӀадин персонлъизабураб, мусру ретӀараб ва хъатикь харицел ккураб, Триралъул катедрал, Трир, Германия

Хвел гӀемерисеб хӀалтӀизабула тӀубарал организмабазе; лъамел яги ххам гӀадал организмалъул батӀагоял компонентазда лӀугьунел аналогияб процессалда абула некроз–илан. Организмлъун рикӀкӀунареб жо, мисалалъе вирус, физикияб къагӀидаялъ тӀагӀинабизе бегьула, амма холеблъун (биологияб ва физилогияб магӀнаялухъе) рикӀкӀунаро. XXI гӀасруялъул байбихьудехун бугеб ахӀвалалда рекъон, щибаб къоялъ холев вуго 150 000-ялдаса цӀикӀкӀун чи, ва хвеялъул бищун тӀибитӀараб гӀиллаги буго херлъи.

Диагностика хисизабизе

Баян гьабиялъул проблемаби хисизабизе

ГӀаламатал хисизабизе

Къанун хисизабизе

Мекъаб диагноз хисизабизе

ГӀиллаби хисизабизе

Жаназа ссуй хисизабизе

Херлъи хисизабизе

Крионика хисизабизе

Реперфузия хисизабизе

ГӀумру халалъизаби хисизабизе

Психология хисизабизе

ЖамгӀият ва маданият хисизабизе

БичӀчӀи хисизабизе

Диниял бербалагьиял хисизабизе

Буддизм хисизабизе

КӀристианлъи хисизабизе

Индуизм хисизабизе

Ислам хисизабизе

Ягьудизм хисизабизе

МугъчӀваял хисизабизе

  1. "death". Dictionary.com Unabridged (Online). n.d. Боси: 2021-02-27.
  2. "brain death". Dictionary.com Unabridged (Online). n.d. Боси: 2021-02-27.

Библиография хисизабизе

ТӀадеги цӀалиялъе хисизабизе

КъватӀисел регӀелал хисизабизе

Халип:Humandevelopment Халип:Death