Хъвай-хъвагӀиялъул система

Хъвай-хъвагІиялъул система — каламалъулаб коммуникация визуалго бихбизабиялъул къагІида, жибги хасаб хъвай-хъвагІиялда ва гьеб хІалтІизаби нухда рачунел асасазда бараб. Хъвайги каламги рисалатал кьеялъе кІвар бугеллъун рукІуна, гьединго хъвай-хъвагІиялъул буго цоги хаслъиги: гьеб ккола информация кьеялъулги, цІуниялъулги щулияб формалъун[1]. Хъвай-хъвагІиялъул системаязул тІалаб буго хъвалесдаги цІалулесдаги гьоркьоб хъвай-хъвагІи гІуцІун ругел ишарабаи ричІчІи букІин. Хъвай-хъвагІаял гІесерисел гьарула щулияб аслуялда, кагІат яги электронияб цІунІунбакІ гІадаб, хІалтІизаризе бегьула гьединго гІемер хутІуларел къагІидабиги. Текст цІали гІумруялде бахъинабула гІицІго гІакълуялда жанисеб процесс хІисабалда яги кІалзул калам хІисабалда.

ГІаммал хасияталХисизабизе

Аслияб терминологияХисизабизе

Текст, хъвай, цІали ва орфографияХисизабизе

Графема ва фонемаХисизабизе

Глиф, ишара ва символХисизабизе

ТІубараб ва бутІаяб хъваялъул системабиХисизабизе

Хъвай-хъвагІиялъул системаби, мацІал ва концептуалиял системабиХисизабизе

ТарихХисизабизе

Функционалияб классификацияХисизабизе

Логографикиял системабиХисизабизе

Силлабикиял системаби: силлабарийХисизабизе

Сегменталиял системаби: алипбаялХисизабизе

Функционалиял системабиХисизабизе

ЦомагІнаял гурел системабиХисизабизе

Графикияб классификацияХисизабизе

Хъвалеб къагІидаХисизабизе

КомпьютераздаХисизабизе

Ралагье гьедингоХисизабизе

ХІужжабиХисизабизе

  1. "Definitions of writing systems". Omniglot: The Online Encyclopedia of Writing Systems and Languages. www.omniglot.com. Боси: 2013-06-29.

ИццалХисизабизе

КъватІисел регІелалХисизабизе

Халип:Toomanylinks

Халип:Хъвай-хъвагІиялъул системаби Халип:Хъвай-хъвагІиялъул системабазул сияхІ Халип:Системаби Халип:Хъвай-цІали Халип:Хъвай