Хъвавул система

Хъвай-хъвагӀиялъул система» гьумералдаса гьанибе буссинабуна)

Хъвай-хъвагІиялъул система — каламалъулаб коммуникация визуалго бихбизабиялъул къагІида, жибги хасаб хъвай-хъвагІиялда ва гьеб хІалтІизаби нухда рачунел асасазда бараб. Хъвайги каламги рисалатал кьеялъе кІвар бугеллъун рукІуна, гьединго хъвай-хъвагІиялъул буго цоги хаслъиги: гьеб ккола информация кьеялъулги, цІуниялъулги щулияб формалъун[1]. Хъвай-хъвагІиялъул системаязул тІалаб буго хъвалесдаги цІалулесдаги гьоркьоб хъвай-хъвагІи гІуцІун ругел ишарабаи ричІчІи букІин. Хъвай-хъвагІаял гІесерисел гьарула щулияб аслуялда, кагІат яги электронияб цІунІунбакІ гІадаб, хІалтІизаризе бегьула гьединго гІемер хутІуларел къагІидабиги. Текст цІали гІумруялде бахъинабула гІицІго гІакълуялда жанисеб процесс хІисабалда яги кІалзул калам хІисабалда.

ГІаммал хасиятал

хисизабизе

Аслияб терминология

хисизабизе

Текст, хъвай, цІали ва орфография

хисизабизе

Графема ва фонема

хисизабизе

Глиф, ишара ва символ

хисизабизе

ТІубараб ва бутІаяб хъваялъул системаби

хисизабизе

Хъвай-хъвагІиялъул системаби, мацІал ва концептуалиял системаби

хисизабизе

Функционалияб классификация

хисизабизе

Логографикиял системаби

хисизабизе

Силлабикиял системаби: силлабарий

хисизабизе

Сегменталиял системаби: алипбаял

хисизабизе

Функционалиял системаби

хисизабизе

ЦомагІнаял гурел системаби

хисизабизе

Графикияб классификация

хисизабизе

Хъвалеб къагІида

хисизабизе

Компьютеразда

хисизабизе

Ралагье гьединго

хисизабизе

ХІужжаби

хисизабизе
  1. "Definitions of writing systems". Omniglot: The Online Encyclopedia of Writing Systems and Languages. www.omniglot.com. Халагьи 2013-06-29.

КъватІисел регІелал

хисизабизе

Халип:Toomanylinks

Халип:Хъвай-хъвагІиялъул системаби Халип:Хъвай-хъвагІиялъул системабазул сияхІ Халип:Системаби Халип:Хъвай-цІали Халип:Хъвай