ЭскимосалСибирьалда, Аляскаялда, Канадаялда ва Гренландияалда бугеб миллат.

Эскимосал

КлассификацияХисизабизе


  Гьаб макъала буго тIинчI, ва гьaб жеги хIадур гьечIо.
Гьабе кумек Википедиялъе, битIизабе ва гьалде тIаде жо жубай.