Субкатегорияби

Гьаб категориялда буго цохӀо хадусеб субкатегория.

Д

«Гьималаял» категориялда гьумерал

Хадусеб 2 гьумер буго гьаб категориялда, кинабниги 2 бугелдаса.