НАТОялъул бетIерав секретарь

НА́ТОялъул бетIерав секрета́рь  — (ингл. Secretary General the North Atlantic Treaty Organization - ккола Шималиябатлантикияб къотIи-къаялъул организациялъул (НАТО)бищун тIадегIанаб хъулухълъун.

{{{post}}}
Жавабив ккола цеве
Хъулухъалда тІоцевесев Гастингс Лайонел Исмей

ХIужабиХисизабизе