2-абилеб азарсон

азарсон
1-себ азарсон н. э. щ.1-себ азарсон
2-абилеб азарсон3-абилеб азарсон4-абилеб азарсон
X гӀасру 900-абилел 910-абилел 920-абилел 930-абилел 940-абилел 950-абилел 960-абилел 970-абилел 980-абилел 990-абилел
XI гӀасру 1000-абилел 1010-абилел 1020-абилел 1030-абилел 1040-абилел 1050-абилел 1060-абилел 1070-абилел 1080-абилел 1090-абилел
XII гӀасру 1100-абилел 1110-абилел 1120-абилел 1130-абилел 1140-абилел 1150-абилел 1160-абилел 1170-абилел 1180-абилел 1190-абилел
XIII гӀасру 1200-абилел 1210-абилел 1220-абилел 1230-абилел 1240-абилел 1250-абилел 1260-абилел 1270-абилел 1280-абилел 1290-абилел
XIV гӀасру 1300-абилел 1310-абилел 1320-абилел 1330-абилел 1340-абилел 1350-абилел 1360-абилел 1370-абилел 1380-абилел 1390-абилел
XV гӀасру 1400-абилел 1410-абилел 1420-абилел 1430-абилел 1440-абилел 1450-абилел 1460-абилел 1470-абилел 1480-абилел 1490-абилел
XVI гӀасру 1500-абилел 1510-абилел 1520-абилел 1530-абилел 1540-абилел 1550-абилел 1560-абилел 1570-абилел 1580-абилел 1590-абилел
XVII гӀасру 1600-абилел 1610-абилел 1620-абилел 1630-абилел 1640-абилел 1650-абилел 1660-абилел 1670-абилел 1680-абилел 1690-абилел
XVIII гӀасру 1700-абилел 1710-абилел 1720-абилел 1730-абилел 1740-абилел 1750-абилел 1760-абилел 1770-абилел 1780-абилел 1790-абилел
XIX гӀасру 1800-абилел 1810-абилел 1820-абилел 1830-абилел 1840-абилел 1850-абилел 1860-абилел 1870-абилел 1880-абилел 1890-абилел
XX гӀасру 1900-абилел 1910-абилел 1920-абилел 1930-абилел 1940-абилел 1950-абилел 1960-абилел 1970-абилел 1980-абилел 1990-абилел
XXI гӀасру 2000-абилел 2010-абилел 2020-абилел 2030-абилел 2040-абилел 2050-абилел 2060-абилел 2070-абилел 2080-абилел 2090-абилел
Хронологияб таблица

2-абилеб (кӀиабилеб) азарсон юлианияб / григорианиябкалендаралда (1582 соналъул 15 октябралдаса) рекъон — 1001 соналъул 1 январалда ва 2000 соналъул 31 декабралда гьоркьоб заман. Гьеб лӀугӀун буго 24 сон.

2-абилеб азарсон тарихияб периодизация

хисизабизе

Баянкьелал

хисизабизе

МугъчӀваял

хисизабизе