Рагъукъаб гьаракь яги консонанта ккола жидер артикуляция лъугьунелъул каламалъулаб нух бутІаккун яги тІубанго бацун лъугьунел каламалъул гьаркьазде. РагІул къотІелалда жаниб гьел гьаркьал цадахъккола рагьаралгул ва/яги къотІелабазул рагьукъалгун, ва амма гьезде ккун рагьукъаз гІуцІцуларо рагІул къотІелалъул тІогь. Акустикияб рахъалъ рагьаразде данде ккун рагьукъазул букІуна дагьаб гІаммаб энергия ва букІунгутІизе бегьула мухІканаб формантияб гІуцІи.

Дунялалъул киналго мацІазда рукІине бегьулелщинал гьаркьазул къадар бокьараб алипбаялда ругел хІарпаздаса цІикІкІараб бугелъул, щибаб рагьукъаб хасаб ва цоккураб ишараялъ бихьизабизе лингвистаз гІуцІун руго Халкъаздагьоркьосеб фонетикияб алипбгІадинаб системаби.

ЭтимологияХисизабизе

ХІарпалХисизабизе

Рагъукъал/рагьаралХисизабизе

ХаслъиялХисизабизе

Consonants are scheduled by their features in a number of IPA charts: Халип:ХФА пульмоникиял рагьукъал Халип:ХФА пульмоникиял гурел рагьукъал

МисалалХисизабизе

Бищун тІиритІарал рагьукъалХисизабизе

ХІужжабиХисизабизе